Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen kaatumisten ehkäisemiseksi

Kesto: 34 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia 30 minuuttia

Ikääntyminen tuo mukanaan ikääntyneen fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia muutoksia. Ikääntymisen tuomien muutoksien seurauksena muun muassa kaatumistapaturmat lisääntyvät liikkumiskyvyn heikentyessä, jolloin ikääntyneen hoidon tarve lisääntyy. Kaatumistapaturmista johtuva hoidon lisääntynyt tarve lisää yhteiskunnallisesti hoitokustannusten kasvamista. Hoitotyön ammattilaiset ovat avainasemassa ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja ylläpitämisessä. Tämän kurssin tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille tietopaketti, jota he voivat hyödyntää hoitotyössä tukiessaan ikääntyneen fyysistä toimintakykyä. Kurssi on toteutettu Lapin Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Ikääntyminen tuo mukanaan ikääntyneen fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavia muutoksia. Ikääntymisen tuomien muutoksien seurauksena muun muassa kaatumistapaturmat lisääntyvät liikkumiskyvyn heikentyessä, jolloin ikääntyneen hoidon tarve lisääntyy. Kaatumistapaturmista johtuva hoidon lisääntynyt tarve lisää yhteiskunnallisesti hoitokustannusten kasvamista. Hoitotyön ammattilaiset ovat avainasemassa ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja ylläpitämisessä. Tämän kurssin tavoitteena on tarjota ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille tietopaketti, jota he voivat hyödyntää hoitotyössä tukiessaan ikääntyneen fyysistä toimintakykyä. Kurssi on toteutettu Lapin Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Johdanto

 • Johdanto kurssille

  02:44

 • Toimintakyky

 • Toimintakyky - johdanto

  01:21

 • Ikääntyneen fyysinen toimintakyky

  03:30

 • Fyysisen toimintakyvyn arviointi

  02:48

 • Toimintakyvyn edistäminen osana ikääntyneen terveyden edistämistä

  04:55

 • Kertauskysymyksiä - Toimintakyky

  00:40

 • Kaatumisten ehkäisy

 • Kaatumisten ehkäisy - johdanto

  01:40

 • Kaatumisalttius ja kaatumisen riskitekijät

  02:35

 • Kaatumisten ehkäisyn toimintapolku

  01:24

 • Kotona asuvien ikääntyneiden kaatumisten ehkäisy

  04:23

 • Kaatumisten ehkäisy ikääntyneiden hoivapalveluissa

  05:29

 • Apuvälineet

  01:55

 • Kertauskysymyksiä - Kaatumisten ehkäisy

  00:18

 • Itseopiskelutesti

 • Kaatumisten ehkäisy -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Jasmin Kiviniemi

  Jasmin Kiviniemi

  Sairaanhoitajaopiskelija