Kanta-palvelut

Kesto: 5 tuntia 17 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 21 tuntia

Tähän kurssiin on koottu Kanta-kanavalta löytyvät Kanta-palveluihin liittyvät esittely- ja koulutusvideot. Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, joiden käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto.

Kanta-palvelut on suomalainen potilastietojen, lääkereseptien ja terveydenhuollon suostumusten ja kieltojen tiedonhallintapalvelu jota ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Kanta tuottaa digitaalisia palveluita, joiden käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto.

Lisätietoa Kanta-palveluista www.kanta.fi

Videot on julkaistu Skholen palvelussa Kelan luvalla.

Tähän kurssiin on koottu Kanta-kanavalta löytyvät Kanta-palveluihin liittyvät esittely- ja koulutusvideot. Kanta tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, joiden käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto.

Kanta-palvelut on suomalainen potilastietojen, lääkereseptien ja terveydenhuollon suostumusten ja kieltojen tiedonhallintapalvelu jota ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Kanta tuottaa digitaalisia palveluita, joiden käyttäjiä ovat kansalaiset, apteekit, terveydenhuolto ja sosiaalihuolto.

Lisätietoa Kanta-palveluista www.kanta.fi

Videot on julkaistu Skholen palvelussa Kelan luvalla.

Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastietojen arkisto

 • Potilastiedon arkiston esittely- ja koulutusvideo ammattilaisille

  07:24

 • Potilastiedon arkiston toiminnallisuuksien käyttöönotto

  29:00

 • Omakannan sosiaalihuollon näkymien esittely

  10:09

 • Sosiaalihuollon asiakastietojen näyttäminen Omakannassa

  32:24

 • Puolesta asiointi OmaKannassa sosiaalihuollon asioissa

  30:47

 • Asiakastietojen käsittely rekisterinkäyttöoikeudella ostopalvelutilanteissa

  03:30

 • Sosiaalihuollon asian käsittelyn vaiheet

  07:57

 • Kanta-arkistonhoitajan käyttöliittymä

 • Kanta-arkistonhoitajan käyttöliittymän yleisesittely

  14:04

 • Haku Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta arkistonhoitajan käyttöliittymällä

  33:49

 • Sosiaalihuollon asiakirjan mitätöinti arkistonhoitajan käyttöliittymässä

  12:52

 • Hakeminen Potilastiedon arkistosta arkistonhoitajan käyttöliittymällä

  27:58

 • Potilastiedon arkiston asiakirjan mitätöinti arkistonhoitajan käyttöliittymässä

  11:02

 • Arkistonhoitajan käyttöliittymällä voi selvittää miksi tietoja ei löydy Omakannasta

  15:14

 • Sähköinen resepti

 • Sähköinen resepti Euroopassa - Kantakanava

  02:53

 • Sähköisten lääkemääräysten erityistilanteet

  41:26

 • Kelain

 • Kelaimen käyttäjäksi rekisteröityminen

  05:17

 • Reseptin korjaaminen Kelain-palvelussa

  02:16

 • Reseptin lukituksen purku Kelain -palvelussa

  01:50

 • Reseptin mitätöinti Kelain-palvelussa

  02:12

 • Reseptin uudistaminen Kelain-palvelussa

  01:12

 • Reseptin määrääminen vaikuttavalla aineella Kelain-palvelussa

  01:27

 • Reseptin määrääminen apteekissa valmistettavana lääkkeenä Kelain-palvelussa

  03:05

 • Resepti Lääketietokannan ulkopuolisella valmisteella Kelain-palvelussa

  01:19

 • Rakenteinen annostus Kelaimella – Yksinkertainen annostus

  03:52

 • Rakenteinen annostus Kelaimella – Vaihtuva annostus

  05:25

 • Rakenteinen erillisselvitys Kelaimella

  02:20

 • Itseopiskelutesti

 • Kanta-palvelut -itseopiskelutesti