Kehityskeskustelut käytännössä: Työkaluja ja tekniikoita

Kesto: 33 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia

Tämä kurssi on suunniteltu antamaan sekä esimiehille että työntekijöille konkreettisia työkaluja ja tekniikoita onnistuneiden kehityskeskustelujen toteuttamiseen. Kurssilla opit, miten valmistautua ja osallistua tehokkaasti kehityskeskusteluihin, ymmärtämään eri roolien merkitystä ja käsittelemään hankalia tilanteita rakentavasti. Lisäksi käymme läpi, miten asettaa SMART-tavoitteita, seurata niiden edistymistä ja miten kehityskeskustelut voivat edistää sekä yksilön että työyhteisön kasvua. Kurssin tavoitteena on varustaa sinut tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla, jotta voit tehdä kehityskeskusteluista tehokkaan työkalun henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Tämä kurssi ja tässä esitetyt ohjeet on luotu käyttäen GPT-3-nimistä tekoälyä. On tärkeää huomata, että nämä ohjeet ovat yleisellä tasolla ja ne on suunniteltu tarjoamaan yleisiä suosituksia.

Tämä kurssi on suunniteltu antamaan sekä esimiehille että työntekijöille konkreettisia työkaluja ja tekniikoita onnistuneiden kehityskeskustelujen toteuttamiseen. Kurssilla opit, miten valmistautua ja osallistua tehokkaasti kehityskeskusteluihin, ymmärtämään eri roolien merkitystä ja käsittelemään hankalia tilanteita rakentavasti. Lisäksi käymme läpi, miten asettaa SMART-tavoitteita, seurata niiden edistymistä ja miten kehityskeskustelut voivat edistää sekä yksilön että työyhteisön kasvua. Kurssin tavoitteena on varustaa sinut tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla, jotta voit tehdä kehityskeskusteluista tehokkaan työkalun henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Tämä kurssi ja tässä esitetyt ohjeet on luotu käyttäen GPT-3-nimistä tekoälyä. On tärkeää huomata, että nämä ohjeet ovat yleisellä tasolla ja ne on suunniteltu tarjoamaan yleisiä suosituksia.

 • Johdatus kehityskeskusteluihin

  02:17

 • Esimiehen rooli kehityskeskusteluissa

  04:12

 • Työntekijän rooli kehityskeskustelussa

  03:22

 • Vuorovaikutus ja viestintä kehityskeskustelussa

  03:37

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuranta

  02:57

 • Hankalat tilanteet ja niiden hallinta

  03:08

 • Kehityskeskustelun jälkeinen prosessi

  03:02

 • Kehityskeskustelujen vaikutus työyhteisöön

  03:04

 • Kehityskeskustelut monimuotoisessa työympäristössä

  02:56

 • Kehityskeskustelujen tulevaisuus ja trendit

  03:11

 • Disclaimer

  01:18