Kiintymyssuhdeteoria ja kiintymyssuhteen muodostumisen tukeminen

Kesto: 25 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 1 tunti 30 minuuttia

Kiintymyssuhdeteoria on John Bowlbyn kehittämä teoria, jonka avulla selitetään ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä muihin ihmisiin. Teoria selittää myös erokokemuksien ja menetyksien aiheuttamaa stressiä. Tällä kurssilla tutustutaan lapsen kiintymyssuhteen muodostumiseen. Kurssilla kuvataan lapsen kiintymyssuhteen muodostuminen, kiintymyssuhdemallit, sekä kiintymyssuhteen merkitys lapsuudessa ja aikuisuudessa. Kurssin tavoitteena on ammattilaisten käyttöön antaa tietoa ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea lasta ja perhettä turvallisen kiintymyssuhteen luomisessa sekä antaa tietoa kiintymyssuhdevaurioiden huomioimiseen lastensuojelutyössä. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä.

Kiintymyssuhdeteoria on John Bowlbyn kehittämä teoria, jonka avulla selitetään ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä muihin ihmisiin. Teoria selittää myös erokokemuksien ja menetyksien aiheuttamaa stressiä. Tällä kurssilla tutustutaan lapsen kiintymyssuhteen muodostumiseen. Kurssilla kuvataan lapsen kiintymyssuhteen muodostuminen, kiintymyssuhdemallit, sekä kiintymyssuhteen merkitys lapsuudessa ja aikuisuudessa. Kurssin tavoitteena on ammattilaisten käyttöön antaa tietoa ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea lasta ja perhettä turvallisen kiintymyssuhteen luomisessa sekä antaa tietoa kiintymyssuhdevaurioiden huomioimiseen lastensuojelutyössä. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä.

Kiintymyssuhteen muodostuminen ja kiintymyssuhdemallit

 • Johdanto

  01:01

 • Kiintymyssuhteen muodostuminen

  02:14

 • Kiintymyssuhdemallit

  06:05

 • Kiintymyssuhteiden vaikutus aikuisuuteen

  01:48

 • Kiintymyssuhteen tukeminen hoitotyössä

 • Tuki hoitotyön näkökulmasta

  02:03

 • Menetelmiä turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisen tukemiseen

  03:15

 • Vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen

  02:33

 • Kiintymyssuhdevaurioiden huomioiminen lastensuojelutyössä

  05:43

 • Itseopiskelutesti

 • Kiintymyssuhteet-itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Tiia Isola

  Tiia Isola

  Terveydenhoitajaopiskelija

  Maarit Laakko

  Maarit Laakko

  Terveydenhoitajaopiskelija