Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen - Potilastapaus 2