Lääkehoidon näyttö - näytön antajan koulutus

Kesto: 31 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia

Lääkehoito on yksi keskeisimmistä hoitokeinoista. Jotta työntekijä voi toteuttaa lääkehoitoa, on hänellä oltava siihen koulutus ja osaaminen. Yksikössä suoritettava lääkehoito perustuu aina yksikkökohtaiseen ajantasaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkehoidon osaamisen varmistamiselle on tarvetta. Vaaratapahtumia on sattunut muun muassa osaamisen puutteesta johtuen, ja tähän voidaan vaikuttaa perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisellä. Kurssin ensimmäisessä osiossa käsitellään turvallisen lääkehoidon periaatteita, mitä osaamisen näyttö tarkoittaa ja mitä kuuluu potilasturvallisuuteen. Toisessa osiossa käsitellään lääkkeen antotapoja silmään, keuhkoihin, nenään, korvaan, iholle, emättimeen ja peräsuoleen. Tavoitteena kurssilla on lisätä lääkehoidon teoriatietoa ja potilasturvallisuutta ja ennen kaikkea kerrata erilaisia lääkkeenantotapoja ennen lääkehoidon näyttöä. Kurssin lopussa voit testata osaamisesi itseopiskelutestillä. Kurssiin ei liity koetta. Kurssi on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Lääkehoito on yksi keskeisimmistä hoitokeinoista. Jotta työntekijä voi toteuttaa lääkehoitoa, on hänellä oltava siihen koulutus ja osaaminen. Yksikössä suoritettava lääkehoito perustuu aina yksikkökohtaiseen ajantasaiseen lääkehoitosuunnitelmaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkehoidon osaamisen varmistamiselle on tarvetta. Vaaratapahtumia on sattunut muun muassa osaamisen puutteesta johtuen, ja tähän voidaan vaikuttaa perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisellä. Kurssin ensimmäisessä osiossa käsitellään turvallisen lääkehoidon periaatteita, mitä osaamisen näyttö tarkoittaa ja mitä kuuluu potilasturvallisuuteen. Toisessa osiossa käsitellään lääkkeen antotapoja silmään, keuhkoihin, nenään, korvaan, iholle, emättimeen ja peräsuoleen. Tavoitteena kurssilla on lisätä lääkehoidon teoriatietoa ja potilasturvallisuutta ja ennen kaikkea kerrata erilaisia lääkkeenantotapoja ennen lääkehoidon näyttöä. Kurssin lopussa voit testata osaamisesi itseopiskelutestillä. Kurssiin ei liity koetta. Kurssi on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Johdanto

 • Johdanto kurssille

  01:30

 • Turvallinen lääkehoito

 • Turvallisen lääkehoidon periaatteet

  02:52

 • Potilasturvallisuutta edistäviä tekijöitä lääkehoidossa

  03:52

 • Osaamisen näyttö osana turvallista lääkehoitoa

  02:07

 • Erilaiset lääkkeenantotavat

 • Lääkkeen antotapojen jaottelu

  00:43

 • Lääkkeen annostelu silmään

  03:26

 • Lääkkeen annostelu keuhkoihin

  03:59

 • Lääkkeen annostelu nenään tai korvaan

  03:31

 • Lääkkeen annostelu iholle

  03:23

 • Lääkkeen annostelu emättimeen tai peräsuoleen

  05:25

 • Itseopiskelutesti

 • Lääkehoidon näyttö -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Kati Heini

  Kati Heini

  Sairaanhoitajaopiskelija