Lastensuojelu - työprosessit

Kesto: 14 tuntia 20 minuuttia

Lastensuojelutyö jakautuu useisiin erilaisiin prosesseihin, aina lastensuojeluasian vireilletulosta lapsen jälkihuoltoon.

Materiaali on koostettu THL:n Lastensuojelun käsikirjan materiaalista. Tarkistathan tuoreimman tiedon Lastensuojelun käsikirjasta THL:n verkkosivuilla osoitteessa https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Lastensuojelutyö jakautuu useisiin erilaisiin prosesseihin, aina lastensuojeluasian vireilletulosta lapsen jälkihuoltoon.

Materiaali on koostettu THL:n Lastensuojelun käsikirjan materiaalista. Tarkistathan tuoreimman tiedon Lastensuojelun käsikirjasta THL:n verkkosivuilla osoitteessa https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.

Ehkäisevä lastensuojelu

Kiireellinen sijoitus

Jälkihuolto

Päätökset lastensuojelussa ja muutoksenhaku

Lastensuojelun valvonta

Sosiaalipäivystys

Lapsen osallisuus

Itseopiskelutesti

  • Lastensuojelu-itseopiskelutesti