Myrkytyspotilaan akuuttihoito

Kesto: 1 tunti 18 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 5 tuntia

Akuutit myrkytykset kuormittavat ensihoito- ja päivystysjärjestelmää. Myrkytyksiä aiheuttavat useat eri aineet, jotka vaikuttavat elimistöön eri tavoin ja voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Tällä kurssilla käydään läpi tyypillisimpien myrkytyspotilaiden akuuttihoitoa. Kurssilla opitaan, mitkä ovat yleiset myrkytyksien hoitoperiaatteet ja erilaisten myrkytyksien hoidon erityispiirteet. Käydään läpi yleisimpiä alkoholeista, lääkkeistä, huumausaineista, kemikaaleista, kasveista, sienistä ja eläimistä johtuvia myrkytyksiä. Kurssin lopussa on myös tietoa myrkytyspotilaan jatkohoidosta. Kurssin opiskeltuasi ymmärrät myrkytyspotilaan akuuttihoidon periaatteet sekä yleisimpien myrkytyksien hoidon. Kurssi on suunnattu täydentäviksi opinnoiksi akuuttihoitotyön parissa työskenteleville sekä aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Akuutit myrkytykset kuormittavat ensihoito- ja päivystysjärjestelmää. Myrkytyksiä aiheuttavat useat eri aineet, jotka vaikuttavat elimistöön eri tavoin ja voivat johtaa vakaviin seurauksiin. Tällä kurssilla käydään läpi tyypillisimpien myrkytyspotilaiden akuuttihoitoa. Kurssilla opitaan, mitkä ovat yleiset myrkytyksien hoitoperiaatteet ja erilaisten myrkytyksien hoidon erityispiirteet. Käydään läpi yleisimpiä alkoholeista, lääkkeistä, huumausaineista, kemikaaleista, kasveista, sienistä ja eläimistä johtuvia myrkytyksiä. Kurssin lopussa on myös tietoa myrkytyspotilaan jatkohoidosta. Kurssin opiskeltuasi ymmärrät myrkytyspotilaan akuuttihoidon periaatteet sekä yleisimpien myrkytyksien hoidon. Kurssi on suunnattu täydentäviksi opinnoiksi akuuttihoitotyön parissa työskenteleville sekä aiheesta kiinnostuneille. Kurssi on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Myrkytysten hoito

 • Johdanto

  01:17

 • Myrkytyspotilaan esitiedot ja riskiarvio

  04:40

 • Myrkytyksen oireenmukainen hoito

  07:37

 • Myrkytysten yleiset hoitoperiaatteet

  06:23

 • Myrkytysten aiheuttajat ja niiden erityispiirteet akuuttihoitotyössä

 • Alkoholimyrkytys

  07:47

 • Lääkeainemyrkytykset

  00:43

 • Kipulääkkeiden aiheuttamat myrkytykset

  07:24

 • Uni- ja psyykenlääkemyrkytykset

  07:01

 • Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden aiheuttamat myrkytykset

  04:34

 • Yleisimmät huumausainemyrkytykset

  12:44

 • Palokaasut myrkytysten aiheuttajina

  03:12

 • Pesuainemyrkytykset

  01:51

 • Syövyttävät hapot ja emäkset myrkytyksen aiheuttajina

  05:46

 • Kasvi-, sieni- ja eläinperäiset myrkytykset

  04:56

 • Jatkohoito

 • Jatkohoidon ohjaus

  01:36

 • Itseopiskelutesti

 • Myrkytyspotilaan akuuttihoito -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Marja-Terttu Repo

  Marja-Terttu Repo

  Sairaanhoitajaopiskelija

  Sanna Kankkunen

  Sanna Kankkunen

  Sairaanhoitajaopiskelija