Nuoren sosiaalinen kyvykkyys ja ART-harjoitusmenetelmä

Kesto: 14 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 1 tunti

Lapsuudessa ja nuoruudessa rakennetaan pohja sosiaaliselle kyvykkyydelle. Kun nuoren sosiaalinen kyvykkyys ei kohtaa yhteiskunnan asettamien normien kanssa, voidaan sosiaalista kyvykkyyttä kehittää esimerkiksi ART-harjoitusmenetelmällä. ART-harjoitusmenetelmä on kehitetty auttamaan ongelmallisesti käyttäytyviä nuoria käyttäytymään sosiaalisissa tilanteissa hyväksyttävällä tavalla. Kurssilla kuvataan nuoren sosiaalisen kyvykkyyden osa-alueita; Sosiaaliset taidot, vihanhallinta sekä moraalinen päättelykyky, jotka kehittyvät iän myötä. Kurssilla kuvataan myös ART-harjoitusmenetelmää. Kurssi on tuotettu Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä.

Lapsuudessa ja nuoruudessa rakennetaan pohja sosiaaliselle kyvykkyydelle. Kun nuoren sosiaalinen kyvykkyys ei kohtaa yhteiskunnan asettamien normien kanssa, voidaan sosiaalista kyvykkyyttä kehittää esimerkiksi ART-harjoitusmenetelmällä. ART-harjoitusmenetelmä on kehitetty auttamaan ongelmallisesti käyttäytyviä nuoria käyttäytymään sosiaalisissa tilanteissa hyväksyttävällä tavalla. Kurssilla kuvataan nuoren sosiaalisen kyvykkyyden osa-alueita; Sosiaaliset taidot, vihanhallinta sekä moraalinen päättelykyky, jotka kehittyvät iän myötä. Kurssilla kuvataan myös ART-harjoitusmenetelmää. Kurssi on tuotettu Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä.

Sosiaalinen kyvykkyys

 • Sosiaalinen kyvykkyys

  01:19

 • Sosiaaliset taidot

  01:25

 • Moraalinen päättelykyky

  02:01

 • Aggressiivinen käyttäytyminen

  03:21

 • ART-menetelmä

 • ART:n historia

  01:16

 • ART - Sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä

  02:05

 • ART Suomessa

  02:29

 • Itseopiskelutesti

 • Sosiaalinen kyvykkyys ja ART-harjoitusmenetelmä -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Iina Tamio

  Iina Tamio

  Sairaanhoitajaopiskelija

  Hanna-Mari Tähtisaari

  Hanna-Mari Tähtisaari

  Sairaanhoitajaopiskelija