Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet

Kesto: 1 tunti 32 minuuttia

Kurssilla käsitellään diabeteksen omaseurannan ja insuliinihoidon perusteita sekä hoidossa käytettäviä yleisimpiä lääkinnällisiä laitteita ja niiden hyödyntämistä osana lapsidiabeetikon omahoitoa ja hoidonohjausta. Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet -kurssin oppimateriaali tuotettiin osana Turun AMK:n YAMK-terveysteknologia-opiskelijan kehittämisprojektia. Kehittämisprojektin tavoitteena on tukea sairaanhoitajan käytännön ohjausosaamista lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kurssin tavoitteena on antaa hoitotyön ammattilaiselle perustietoa diabeteksen hoidossa käytettävistä laitteiden toiminnasta ja käytöstä, joka mahdollistaa myöhemmän perehtymisen laitteiden turvalliseen käyttöön käytännössä. Kurssilla opittua voi myös hyödyntää osana potilasohjausta.

Kurssilla käsitellään diabeteksen omaseurannan ja insuliinihoidon perusteita sekä hoidossa käytettäviä yleisimpiä lääkinnällisiä laitteita ja niiden hyödyntämistä osana lapsidiabeetikon omahoitoa ja hoidonohjausta. Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet -kurssin oppimateriaali tuotettiin osana Turun AMK:n YAMK-terveysteknologia-opiskelijan kehittämisprojektia. Kehittämisprojektin tavoitteena on tukea sairaanhoitajan käytännön ohjausosaamista lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kurssin tavoitteena on antaa hoitotyön ammattilaiselle perustietoa diabeteksen hoidossa käytettävistä laitteiden toiminnasta ja käytöstä, joka mahdollistaa myöhemmän perehtymisen laitteiden turvalliseen käyttöön käytännössä. Kurssilla opittua voi myös hyödyntää osana potilasohjausta.

Johdanto

 • Johdanto

  01:17

 • Lasten ja nuorten diabetes

  24:37

 • Diabeteksen omaseuranta ja mittausvälineet

 • Omaseurannan tarve ja tavoitteet

  04:32

 • Hypoglykemia

  03:42

 • Ketoasidoosi ja sen hoito

  01:32

 • Verensokerin mittaus

  02:11

 • Verensokerin mittaus [video]

  01:16

 • Glukoosisensori

  05:57

 • Glukoosisensorin vaihtaminen ja käyttö [video]

  02:16

 • Case Leevi [potilastapaus]

  02:08

 • Yhteenveto - Diabeteksen omaseuranta ja mittausvälineet

  01:08

 • Insuliinin annostelu ja annosteluvälineet monipistoshoidossa

 • Insuliinin annostelu monipistoshoidossa

  09:26

 • Insuliinikynä ja insuliinin annostelu

  01:47

 • Insuliinikynän valmistelu ja insuliinin annostelu [video]

  01:11

 • Yhteenveto - Insuliinin annostelu

  00:58

 • Vastasairastuneen diabeetikon hoidonohjaus

 • Hoidonohjauksen sisältö

  02:34

 • Lapsidiabeetikko ja perhe ohjattavana

  02:29

 • Lapsipotilaan valmistelu insuliinin pistämiseen - Case Alma [potilastapaus]

  03:50

 • Yhteenveto - Vastasairastuneen diabeetikon hoidonohjaus

  00:30

 • Insuliinipumppu

 • Mikä on insuliinipumppu?

  01:22

 • Insuliinipumppujen käyttö lapsilla ja nuorilla

  01:47

 • Basaali ja bolus

  03:01

 • Sensoroivat insuliinipumput

  01:20

 • Säiliön ja infuusiosetin vaihto

  03:49

 • Insuliinipumpun ongelmatilanteet

  02:04

 • Insuliinipumppu hälyttää yöllä - Case Petra [potilastapaus]

  01:43

 • Insuliinipumpun potilasohjaus

  01:19

 • Yhteenveto - Insuliinipumppu

  00:38

 • Testaa osaamisesi

 • Diabeteksen lääkinnälliset laitteet -itseopiskelutesti

 • Palaute kurssista

 • Palaute kurssista

  01:31

 • Kurssin kirjoittajat

  Milla Maaniitty

  Milla Maaniitty

  Sairaanhoitaja

  Riku Litmanen

  Riku Litmanen

  LK