Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet

Kesto: 1 tunti 53 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 7 tuntia 30 minuuttia

Kurssilla käsitellään diabeteksen omaseurannan ja insuliinihoidon perusteita sekä hoidossa käytettäviä yleisimpiä lääkinnällisiä laitteita ja niiden hyödyntämistä osana lapsidiabeetikon omahoitoa ja hoidonohjausta. Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet -kurssin oppimateriaali tuotettiin osana Turun AMK:n YAMK-terveysteknologia-opiskelijan kehittämisprojektia. Kehittämisprojektin tavoitteena on tukea sairaanhoitajan käytännön ohjausosaamista lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kurssin tavoitteena on antaa hoitotyön ammattilaiselle perustietoa diabeteksen hoidossa käytettävistä laitteiden toiminnasta ja käytöstä, joka mahdollistaa myöhemmän perehtymisen laitteiden turvalliseen käyttöön käytännössä. Kurssilla opittua voi myös hyödyntää osana potilasohjausta.

Kurssilla käsitellään diabeteksen omaseurannan ja insuliinihoidon perusteita sekä hoidossa käytettäviä yleisimpiä lääkinnällisiä laitteita ja niiden hyödyntämistä osana lapsidiabeetikon omahoitoa ja hoidonohjausta. Diabeteksen omaseurannassa ja insuliinihoidossa käytettävät lääkinnälliset laitteet -kurssin oppimateriaali tuotettiin osana Turun AMK:n YAMK-terveysteknologia-opiskelijan kehittämisprojektia. Kehittämisprojektin tavoitteena on tukea sairaanhoitajan käytännön ohjausosaamista lasten, nuorten ja perheiden parissa. Kurssin tavoitteena on antaa hoitotyön ammattilaiselle perustietoa diabeteksen hoidossa käytettävistä laitteiden toiminnasta ja käytöstä, joka mahdollistaa myöhemmän perehtymisen laitteiden turvalliseen käyttöön käytännössä. Kurssilla opittua voi myös hyödyntää osana potilasohjausta.

Johdanto

 • Johdanto

  01:53

 • Lasten ja nuorten diabetes

  24:37

 • Diabeteksen omaseuranta ja mittausvälineet

 • Omaseurannan tarve ja tavoitteet

  06:30

 • Hypoglykemia

  05:00

 • Ketoasidoosi ja sen hoito

  02:01

 • Verensokerin mittaus

  03:10

 • Verensokerin mittaus [video]

  01:16

 • Glukoosisensori

  08:24

 • Glukoosisensorin vaihtaminen ja käyttö [video]

  02:16

 • Case Leevi [potilastapaus]

  02:44

 • Yhteenveto - Diabeteksen omaseuranta ja mittausvälineet

  01:08

 • Insuliinin annostelu ja annosteluvälineet monipistoshoidossa

 • Insuliinin annostelu monipistoshoidossa

  13:46

 • Insuliinikynä ja insuliinin annostelu

  02:54

 • Insuliinikynän valmistelu ja insuliinin annostelu [video]

  01:11

 • Yhteenveto - Insuliinin annostelu

  00:58

 • Vastasairastuneen diabeetikon hoidonohjaus

 • Hoidonohjauksen sisältö

  03:32

 • Lapsidiabeetikko ja perhe ohjattavana

  03:19

 • Lapsipotilaan valmistelu insuliinin pistämiseen - Case Alma [potilastapaus]

  03:50

 • Yhteenveto - Vastasairastuneen diabeetikon hoidonohjaus

  00:30

 • Insuliinipumppu

 • Mikä on insuliinipumppu?

  01:49

 • Insuliinipumppujen käyttö lapsilla ja nuorilla

  02:44

 • Basaali ja bolus

  04:14

 • Sensoroivat insuliinipumput

  01:59

 • Säiliön ja infuusiosetin vaihto

  05:10

 • Insuliinipumpun ongelmatilanteet

  02:59

 • Insuliinipumppu hälyttää yöllä - Case Petra [potilastapaus]

  02:18

 • Insuliinipumpun potilasohjaus

  01:48

 • Yhteenveto - Insuliinipumppu

  00:38

 • Testaa osaamisesi

 • Diabeteksen lääkinnälliset laitteet -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Milla Maaniitty

  Milla Maaniitty

  Sairaanhoitaja

  Riku Litmanen

  Riku Litmanen

  LK, B.M.