Kurssin sisältö

 • Johdanto etiikkaan

  14:50

 • Hyve-etiikka

  09:50

 • Seurausetiikka

  13:31

 • Velvollisuusetiikka

  11:31

 • Tarkoitusetiikka

  09:07

 • Eettinen pohdinta

  14:35

 • Paternalistinen hoitokäytäntö

  07:59

 • Liberalistinen hoitokäytäntö

  08:58

 • Utilitaristinen hoitokäytäntö

  10:27

 • Tapaukset

 • Tapaus: Syöpäpotilaan elvytyspäätös

  05:18

 • Tapaus: Elämänhaluisen elvytyspäätös

  05:59

 • Tapaus: Omaisten vaatima elvytyspäätös

  06:31

 • Tapaus: Ei-kompetentin elvytyspäätös

  04:55

 • Tapaus: Kollegiaalisuus

  04:42

 • Tapaus: Vaitiolovelvollisuus ja poliisi

  04:22

 • Tapaus: Vaitiolovelvollisuus ja omaiset

  04:11

 • Tapaus: Vaitiolovelvollisuus ja osastokierto

  04:50

 • Tapaus: Sosiaalinen media

  04:56

 • Itseopiskelutestit

 • Hoitotyön etiikka -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Hanna Pankka

  Hanna Pankka

  HuK

  Anniina Palm

  Anniina Palm

  LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri

  Joonas Kauppila

  Joonas Kauppila

  LT, dosentti