ICF-luokituksen perusteet

Medioiden kestot: 1 tunti 36 minuuttia

ICF-luokitus mahdollistaa ihmisen toimintakyvyn kuvaamisen laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se yhdistää lääketieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman toimintakykyyn. Luokitus luo yhteisen rakenteen ja kielen avulla mahdollisuuden ihmisen toimintakyvyn kuvaamiseen niin asiakastyössä kuin sähköisissä tietojärjestelmissä ja antaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle. Kurssin tekstit on julkaistu, kurssin tekninen tuotanto on käynnistetty ja kurssiin liittyvät itseopiskelutesti sekä tentti ovat tulossa.

ICF-luokitus mahdollistaa ihmisen toimintakyvyn kuvaamisen laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se yhdistää lääketieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman toimintakykyyn. Luokitus luo yhteisen rakenteen ja kielen avulla mahdollisuuden ihmisen toimintakyvyn kuvaamiseen niin asiakastyössä kuin sähköisissä tietojärjestelmissä ja antaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle. Kurssin tekstit on julkaistu, kurssin tekninen tuotanto on käynnistetty ja kurssiin liittyvät itseopiskelutesti sekä tentti ovat tulossa.

Sanasto

 • ICF-sanasto

  07:25

 • ICF-luokitus

 • Rakenne

  09:52

 • Taustaa ja käyttömahdollisuuksia

  06:26

 • ICF-luokituksen koodit ja tarkenteet

  16:23

 • ICF-ydinlistat ja -tarkistuslista

  11:05

 • ICF-työkalut

  11:36

 • ICF-luokitus - Teoriasta käytäntöön

  09:22

 • ICF-luokitus kuntoutuksessa

  09:48

 • ICF kuntouttajan työssä

  14:25

 • Itseopiskelutesti

 • ICF-luokituksen perusteet -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Tarja Kankaanpää

  Sosionomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), ICF-kouluttaja

  Erja Kaakkuriniemi

  Fysioterapeutti (YAMK), Kuntoutuksen alan opettaja, Ohjaava kuntouttaja, ICF-kouluttaja