ICF-luokituksen perusteet

Medioiden kestot: 1 tunti 41 minuuttia

ICF-luokitus mahdollistaa ihmisen toimintakyvyn kuvaamisen laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se yhdistää lääketieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman toimintakykyyn. Luokitus luo yhteisen rakenteen ja kielen avulla mahdollisuuden ihmisen toimintakyvyn kuvaamiseen niin asiakastyössä kuin sähköisissä tietojärjestelmissä ja antaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle.

ICF-luokitus mahdollistaa ihmisen toimintakyvyn kuvaamisen laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Se yhdistää lääketieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman toimintakykyyn. Luokitus luo yhteisen rakenteen ja kielen avulla mahdollisuuden ihmisen toimintakyvyn kuvaamiseen niin asiakastyössä kuin sähköisissä tietojärjestelmissä ja antaa tieteellisen perustan toiminnallisen terveydentilan ymmärtämiselle ja tutkimiselle.

Sanasto

 • ICF-sanasto

  07:25

 • ICF-luokitus

 • ICF-luokituksen rakenne

  13:01

 • ICF-luokituksen taustaa ja käyttömahdollisuuksia

  08:02

 • ICF-luokituksen koodit ja tarkenteet

  16:23

 • ICF-ydinlistat ja -tarkistuslista

  11:05

 • ICF-työkalut

  11:36

 • ICF-luokitus - Teoriasta käytäntöön

  09:22

 • ICF-luokitus kuntoutuksessa

  09:48

 • ICF kuntouttajan työssä

  14:25

 • Itseopiskelutesti

 • ICF-luokituksen perusteet -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Tarja Kankaanpää

  Sosionomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), ICF-kouluttaja

  Erja Kaakkuriniemi

  Fysioterapeutti (YAMK), Kuntoutuksen alan opettaja, Ohjaava kuntouttaja, ICF-kouluttaja