Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita

Medioiden kestot: 1 tunti 11 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 4 tuntia 30 minuuttia

Tämä kurssi käsittelee käsihygieniaa, sekä infektioiden torjuntaa ja ehkäisyä sosiaali- ja terveysalalla. Kurssin luennot koostuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkoluennoista ja ohjevideoista, sekä Skholen ja Hoitotyön tutkimussäätiön tuottamasta Käsihygienian kurssista. Kurssi koostuu yhteensä kahdeksasta verkkoluennosta, sekä kahdesta ohjevideosta. Kurssi on suunnattu erityisesti hoiva ja hoitotyössä työskenteleville.

Tämä kurssi käsittelee käsihygieniaa, sekä infektioiden torjuntaa ja ehkäisyä sosiaali- ja terveysalalla. Kurssin luennot koostuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkoluennoista ja ohjevideoista, sekä Skholen ja Hoitotyön tutkimussäätiön tuottamasta Käsihygienian kurssista. Kurssi koostuu yhteensä kahdeksasta verkkoluennosta, sekä kahdesta ohjevideosta. Kurssi on suunnattu erityisesti hoiva ja hoitotyössä työskenteleville.

Itseopiskelutesti

  • Infektioiden ehkäisy- ja torjuntaohjeita -itseopiskelutesti

  • Kurssin kirjoittajat

    Hoitotyön tutkimussäätiö

    -