Infektioiden torjunta leikkausosastolla

Kesto: 40 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia 30 minuuttia

Hoitoon liittyvät infektiot ovat nykyään merkittävä kansanterveysongelma ja yksi yleisimmistä potilasturvallisuutta uhkaavista haitoista. Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy Suomessa arviolta yli 100 000 tapausta vuosittain. On arvioitu, että noin viidennes kaikista hoitoon liittyvistä infektioista olisi leikkausalueen infektioita. Leikkausalueen infektiot aiheuttavat yhteiskunnalle merkittävän taloudellisen haitan sekä lisäksi huomattavia haittoja myös potilaalle. Potilaalle aiheutuvat haitat vaihtelevat pidentyneestä sairastamisajasta, jopa kuolemanvaaraan. Tällä kurssilla käydään läpi yleisimmät leikkausalueella esiintyvät infektiot sekä keskeiset asiat niiden torjunnasta. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyönä.

Hoitoon liittyvät infektiot ovat nykyään merkittävä kansanterveysongelma ja yksi yleisimmistä potilasturvallisuutta uhkaavista haitoista. Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy Suomessa arviolta yli 100 000 tapausta vuosittain. On arvioitu, että noin viidennes kaikista hoitoon liittyvistä infektioista olisi leikkausalueen infektioita. Leikkausalueen infektiot aiheuttavat yhteiskunnalle merkittävän taloudellisen haitan sekä lisäksi huomattavia haittoja myös potilaalle. Potilaalle aiheutuvat haitat vaihtelevat pidentyneestä sairastamisajasta, jopa kuolemanvaaraan. Tällä kurssilla käydään läpi yleisimmät leikkausalueella esiintyvät infektiot sekä keskeiset asiat niiden torjunnasta. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyönä.

Hoitoon liittyvät infektiot

 • Hoitoon liittyvät infektiot

  03:17

 • Sairaalainfektioiden aiheuttajat

  08:56

 • Infektioiden seuranta ja kustannukset

 • Infektioiden seuranta ja kustannukset

  04:47

 • Infektioiden riskitekijät ja torjunta

 • Infektioiden riskitekijät ja torjunta - Johdanto

  00:26

 • Infektioriskin arviointi

  02:08

 • Leikkausvalmistelut

  02:15

 • Leikkaukseen liittyvät riskitekijät

  01:53

 • Leikkauksen jälkeiset riskitekijät

  01:17

 • Kertaus - Infektioiden riskitekijät ja torjunta

  00:39

 • Aseptiikka ja varotoimet leikkausosastolla

 • Aseptiikka leikkausosastolla - Johdanto

  00:25

 • Varotoimet leikkausosastolla

  00:56

 • Käsihygienia

  03:38

 • Suojavaatetus leikkaussalissa

  01:45

 • Leikkaussalin valmistelu

  00:41

 • Välinehuolto leikkausosastolla

  01:07

 • Kertaus - Aseptiikka ja varotoimet leikkausosastolla

  00:22

 • Potilasohjauksen merkitys infektioiden torjunnassa

 • Potilasohjauksen merkitys infektioiden torjunnassa - Johdanto

  00:57

 • Potilaan valmistautuminen leikkaukseen

  01:48

 • Potilaan elintapojen vaikutus

  02:00

 • Kertaus - Potilasohjauksen merkitys infektioiden torjunnassa

  00:29

 • Itseopiskelutesti

 • Infektioiden torjunta leikkausosastolla -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Mona Huttunen

  Mona Huttunen

  Sairaanhoitajaopiskelija

  Sofia Määttä

  Sofia Määttä

  Sairaanhoitajaopiskelija