Johtaminen yhteisöllisyyden edistäjänä sosiaali- ja terveysalalla

Kesto: 33 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia

Elämme aikaa, jossa yhteiskunnan muutosten lisäksi suuria muutoksia on käynnissä myös työkulttuurissa. Muutokset aiheuttavat haasteita työn tekemiseen, mutta toisaalta työelämä itsessään on keskeinen muutosvoima uudenlaisen, nykypäivänä toimivan työyhteisön rakentamisessa. Työyhteisön sisäistä yhteisöllisyyttä voidaan kuvata positiiviseksi kehäksi, johon jokaisella työyhteisöön kuuluvalla on vaikutusmahdollisuus. Esihenkilöiden täytyy seurata jatkuvasti muuttuvaa työkenttää ja kehittää joustavaa yhteistyötä, jossa yhteisöllisen osaamisen kehittyminen sekä työntekijän itseohjautuvuus pääsevät oikeuksiinsa. Johtamisen haasteena onkin löytää tasapaino yhteisöllisyyden ja työntekijän yksilöllisen kasvun tukijana. Verkkokurssiin on koottu haastatteluiden kautta saatuja esihenkilöiden ajatuksia yhteisöllisyyden syntyyn vaikuttavista tekijöistä, yhteisöllisyyden seurauksista työyhteisössä sekä yhteisöllisyyden vahvistamisesta tulevaisuudessa. Verkkokurssi on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun tutkimuksellisena kehittämistyönä.

Elämme aikaa, jossa yhteiskunnan muutosten lisäksi suuria muutoksia on käynnissä myös työkulttuurissa. Muutokset aiheuttavat haasteita työn tekemiseen, mutta toisaalta työelämä itsessään on keskeinen muutosvoima uudenlaisen, nykypäivänä toimivan työyhteisön rakentamisessa. Työyhteisön sisäistä yhteisöllisyyttä voidaan kuvata positiiviseksi kehäksi, johon jokaisella työyhteisöön kuuluvalla on vaikutusmahdollisuus. Esihenkilöiden täytyy seurata jatkuvasti muuttuvaa työkenttää ja kehittää joustavaa yhteistyötä, jossa yhteisöllisen osaamisen kehittyminen sekä työntekijän itseohjautuvuus pääsevät oikeuksiinsa. Johtamisen haasteena onkin löytää tasapaino yhteisöllisyyden ja työntekijän yksilöllisen kasvun tukijana. Verkkokurssiin on koottu haastatteluiden kautta saatuja esihenkilöiden ajatuksia yhteisöllisyyden syntyyn vaikuttavista tekijöistä, yhteisöllisyyden seurauksista työyhteisössä sekä yhteisöllisyyden vahvistamisesta tulevaisuudessa. Verkkokurssi on toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun tutkimuksellisena kehittämistyönä.

Johdanto

 • Johdanto

  01:13

 • Esihenkilöiden kokemukset työyhteisön yhteisöllisyyden rakentumisesta

 • Esihenkilöiden kokemukset työyhteisön yhteisöllisyyden rakentumisesta

  00:52

 • Itsensä johtaminen

  08:59

 • Yhteisöllinen johtaminen

  04:14

 • Esihenkilöosaamisen vaikutus yhteisöllisyyden koostumiseen

  06:13

 • Yhteisöllisyyden seuraukset esihenkilön kokemana

 • Yhteisöllisyyden seuraukset esihenkilön kokemana

  00:55

 • Toimiva, hyvinvoiva ja sitoutunut työyhteisö

  04:49

 • Esihenkilön tulevaisuuden näkökulmista yhteisöllisyyden vahvistamiseen

 • Esihenkilön tulevaisuuden näkökulmista yhteisöllisyyden vahvistamiseen

  00:42

 • Valmentava johtaminen

  04:10

 • Loppusanat ja pohdintatehtävä

 • Loppusanat

  01:20

 • Pohdintatehtävä

  00:08

 • Kurssin kirjoittajat

  Mari Haapavirta

  Mari Haapavirta

  Sosionomi (YAMK)

  Anne Kaisanlahti

  Anne Kaisanlahti

  Sairaanhoitaja (YAMK)