Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen - potilastapaus 1