Lääkehoito

Medioiden kestot: 5 tuntia 7 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 20 tuntia 30 minuuttia

Toteutatko lääkehoitoa työssäsi? Tunnetko lakisääteisen vastuusi lääkehoidossa? Lääkehoidon kurssilla opit tarvittavat tiedot lääkkeiden käsittelystä, lääkkeiden vaikutuksesta elimistöön, sekä lääkehoidon turvallisuudesta. Opit päivittäisessä työssäsi tarpeellista tietoa lääkkeiden antamisesta, lääkkeisiin liittyvästä sääntelystä ja lääkkeiden haittavaikutuksista. Kurssi on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville terveydenhuollon ammattihenkilöille ja näiden alojen opiskelijoille. Kurssi antaa teoreettiset valmiudet lääkelupaa varten.

Toteutatko lääkehoitoa työssäsi? Tunnetko lakisääteisen vastuusi lääkehoidossa? Lääkehoidon kurssilla opit tarvittavat tiedot lääkkeiden käsittelystä, lääkkeiden vaikutuksesta elimistöön, sekä lääkehoidon turvallisuudesta. Opit päivittäisessä työssäsi tarpeellista tietoa lääkkeiden antamisesta, lääkkeisiin liittyvästä sääntelystä ja lääkkeiden haittavaikutuksista. Kurssi on tarkoitettu lääkehoitoa toteuttaville terveydenhuollon ammattihenkilöille ja näiden alojen opiskelijoille. Kurssi antaa teoreettiset valmiudet lääkelupaa varten.

Lääkehoidon perusteet

 • Lääkehoidon perusteet

  05:28

 • Lääkehoidon toteuttajat

  12:32

 • Lääkehoidon valvonta ja lainsäädäntö

  04:54

 • Lääkehoidon ohjaus

  04:20

 • Potilaan oikeudet ja itsemääräämisoikeus

  06:33

 • Reseptit

  12:52

 • Lääkehuolto ja lääkehoidon teoria

 • Lääkkeiden käsittely ja aseptiikka

  08:06

 • Lääkejäte

  06:17

 • Lääkkeiden pakkausmerkinnät ja -muodot

  05:52

 • Farmakologia

  11:30

 • Farmakokinetiikka

  28:54

 • Farmakodynamiikka

  27:44

 • Lääkevaste

  12:22

 • Toksikologia

  09:56

 • Myrkytykset

  14:06

 • Munuaisten vajaatoiminta

  20:48

 • Lääkemuodot ja antoreitit

 • Enteraalinen ja parenteraalinen lääkkeenanto

  06:10

 • Parenteraalinen lääkehoito

  14:45

 • Intranasaalinen lääkehoito

  05:53

 • Epiduraalinen ja spinaalinen lääkehoito

  16:02

 • Lääketurvallisuus

 • Riskilääkkeet

  08:18

 • PKV-lääkkeet

  02:20

 • Sivu- ja haittavaikutukset

  03:28

 • Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

  09:51

 • Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

  12:24

 • Vaaratapahtumat ja virheet lääkehoidossa

  09:46

 • Lääkkeen ottoajankohta

  04:36

 • Lääkehoidon kirjaaminen ja dokumentointi

  05:24

 • Monilääkitys

  06:11

 • Anafylaksian hoito

  09:06

 • Itseopiskelutestit

 • Lääkehoito -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Jarkko Tenhola

  Proviisori

  Anniina Palm

  LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri

  Joonas Kauppila

  LT, dosentti

  Jaakko Teppo

  proviisori

  Joonas Lipponen

  LL

  Arttu Holkeri

  LK

  Asko Ahtiluoto

  LK

  Anna Aarni

  LK

  Samuel Kohtala

  proviisori