Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa

Kesto: 30 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 2 tuntia

Tällä kurssilla käydään läpi lastensuojelun tarpeen tunnistamiseen liittyviä asioita terveydenhuollon näkökulmasta. Kurssilla perehdytään lastensuojelun toimiin, viranomaisten rooleihin sekä lastensuojelua ohjaaviin lakeihin. Kurssilla käydään läpi lapsen kaltoinkohtelulle altistavat tekijät sekä kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kurssin tavoite on antaa työkaluja ammattilaisten käyttöön lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja puheeksioton tueksi. Kurssi on toteutettu terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä.

Tällä kurssilla käydään läpi lastensuojelun tarpeen tunnistamiseen liittyviä asioita terveydenhuollon näkökulmasta. Kurssilla perehdytään lastensuojelun toimiin, viranomaisten rooleihin sekä lastensuojelua ohjaaviin lakeihin. Kurssilla käydään läpi lapsen kaltoinkohtelulle altistavat tekijät sekä kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kurssin tavoite on antaa työkaluja ammattilaisten käyttöön lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja puheeksioton tueksi. Kurssi on toteutettu terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämistyönä.

Johdanto

 • Johdanto lastensuojeluun

  01:18

 • Lastensuojelua ohjaavat lait

  01:35

 • Lastensuojelun toimet ja roolit

 • Roolit lastensuojelussa

  02:45

 • Avohuollon tukitoimet

  00:38

 • Sijaishuolto

  00:34

 • Kiireellinen sijoitus

  01:10

 • Huostaanotto

  00:50

 • Lastensuojeluilmoitus

  01:34

 • Lapsen kaltoinkohtelu

 • Kaltoinkohtelu

  05:10

 • Lapsen kaltoinkohtelulle altistavat tekijät

  02:04

 • Kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen kehitykseen

  02:53

 • Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen

 • Johdanto - Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen

  00:49

 • Kaltoinkohtelun fyysiset merkit

  00:53

 • Kaltoinkohtelun muita merkkejä

  00:40

 • Kaltoinkohtelun tunnistaminen

  02:21

 • Lapset puheeksi -menetelmä

  01:49

 • BriefCAP -mittari

  00:58

 • Itseopiskelutesti

 • Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen terveydenhuollossa -itseopiskelutesti

 • Case-harjoitus

 • Case-harjoitus - Tapaus

  01:21

 • Case-harjoitus - Kysymykset

 • Kurssin kirjoittajat

  Jonna Niemi

  Jonna Niemi

  Terveydenhoitajaopiskelija

  Venla Nissinen

  Venla Nissinen

  Terveydenhoitajaopiskelija