Näyttöön perustuva toiminta - laaja

Kesto: 5 tuntia 19 minuuttia

Miten näyttö viedään käytäntöön ja mitä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto vaatii ammattilaisilta?

Kurssi integroi yhteen näyttöön perustuvan toiminnan ja sen edistämisessä ja vakiinnuttamisessa hyödynnettävät työkalut. Kurssi tuo uutta tietoa näytön käyttöönotosta ja sitä ohjaavasta teoreettisesta lähestymistavasta sekä näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Se tarjoaa kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen vakiinnuttamisesta pysyväksi toiminnaksi.

Tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kokonaiskuva siitä, mitä tarkoitetaan näytöllä, miten näyttö operationalistetaan hoitamista ohjaaviksi toimintamalleiksi ja miten toimintamallit otetaan yhdenmukaisesti käyttöön niin, että näytön käytöstä voi seurata odotetut tulokset asiakkaille/potilaille.

Kunkin osion lähdeluettelot löydät osion yhteenvedosta.

Kurssin sisältö on julkaistu kirjana Skholen ja Hotuksen toimesta,
Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin.

Osta kirja:
Booky: https://bit.ly/2YalXV5
Adlibris: https://bit.ly/3AN62u5

Miten näyttö viedään käytäntöön ja mitä näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto vaatii ammattilaisilta?

Kurssi integroi yhteen näyttöön perustuvan toiminnan ja sen edistämisessä ja vakiinnuttamisessa hyödynnettävät työkalut. Kurssi tuo uutta tietoa näytön käyttöönotosta ja sitä ohjaavasta teoreettisesta lähestymistavasta sekä näyttöön perustuvaan toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Se tarjoaa kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen vakiinnuttamisesta pysyväksi toiminnaksi.

Tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille kokonaiskuva siitä, mitä tarkoitetaan näytöllä, miten näyttö operationalistetaan hoitamista ohjaaviksi toimintamalleiksi ja miten toimintamallit otetaan yhdenmukaisesti käyttöön niin, että näytön käytöstä voi seurata odotetut tulokset asiakkaille/potilaille.

Kunkin osion lähdeluettelot löydät osion yhteenvedosta.

Kurssin sisältö on julkaistu kirjana Skholen ja Hotuksen toimesta,
Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin.

Osta kirja:
Booky: https://bit.ly/2YalXV5
Adlibris: https://bit.ly/3AN62u5

Johdanto

 • Esipuhe

  05:57

 • Johdanto

  09:50

 • Tarve ja tavoitteet näyttöön perustuvalle toiminnalle

 • Näyttöön perustuvan toiminnan tarve

  14:31

 • Eettisyys ja näyttöön perustuva toiminta

  26:11

 • Kansalaiset SOTE-palvelujen ja hoidon kehittäjinä

  14:35

 • Näytön vakiinnuttamisen teoreettiset lähtökohdat

  06:31

 • Osio 1: Yhteenveto

  02:41

 • Näyttöön perustuvaa toimintaa tukevat rakenteet

 • Organisaation perusrakenteet ja kulttuuri

  13:57

 • Näyttöön perustuvan tiedon hallinta

  13:00

 • Yhtenäisten toimintakäytäntöjen kehittäminen

  09:29

 • Osaaminen näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena

  19:49

 • Tutkimusklubit ja mentorointi

  09:00

 • Osio 2. Yhteenveto

  04:12

 • Näyttöön perustuvan toiminnan prosessi

 • Näytön käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kokonaisuus

  03:10

 • Näytön levittämisen ja käyttöönoton edistäminen tukirakenteita hyödyntämällä

  14:47

 • Näytön hyödyntäminen päätöksenteossa

  18:30

 • Näytön käyttöönotto on moniulotteinen prosessi

  10:41

 • Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttaminen

  26:36

 • Arviointitulokset prosessin kehittämisen ja näytön vakiinnuttamisen tukena

  18:08

 • Osio 3: Yhteenveto

  02:48

 • Näyttöön perustuvan toiminnan arviointi

 • Arvioinnin merkitys

  38:21

 • Indikaattorit

  33:37

 • Arviointitulosten hyödyntäminen

  02:02

 • Osio 4: Yhteenveto

  01:23

 • Itseopiskelutesti

 • Näyttöön perustuva hoitotyö -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Anne Korhonen

  Anne Korhonen

  TtT, Hoitotyön tutkimussäätiö

  Virpi Jylhä

  Virpi Jylhä

  ft, TtM, Hoitotyön tutkimussäätiö

  Teija Korhonen

  Teija Korhonen

  TtT, Hoitotyön tutkimussäätiö

  Arja Holopainen

  Arja Holopainen

  TtT, tutkimusjohtaja