Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien terveyden tukeminen perusterveydenhuollossa

Kesto: 1 tunti 38 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 6 tuntia 30 minuuttia

Maahanmuuttajataustaisen väestön terveyden edistämisen tarpeet voivat olla hyvin erilaisia kantaväestöön nähden. Pakolaistaustaisia maahanmuuttajia tulisi auttaa tunnistamaan terveyttä ylläpitäviä tekijöitä ja hyödyntämään omia voimavarojaan terveyden edistämiseksi. Maahanmuuttajien hoitoon hakeutumiseen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten perheen varattomuus, köyhyys, työttömyys, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä länsimaista terveys- ja sairauskäsityksistä poikkeavat kulttuuriset terveystavat ja uskomukset. Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään erityispiirteitä mahanmuuttajataustaisen väestön terveydessä ja saat keinoja sen tukemiseen. Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja täydentämään monikulttuurista osaamistaan pakolaistaustaisista maahanmuuttajista ja heidän terveytensä edistämisen keinoista. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n psykiatrisen sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Maahanmuuttajataustaisen väestön terveyden edistämisen tarpeet voivat olla hyvin erilaisia kantaväestöön nähden. Pakolaistaustaisia maahanmuuttajia tulisi auttaa tunnistamaan terveyttä ylläpitäviä tekijöitä ja hyödyntämään omia voimavarojaan terveyden edistämiseksi. Maahanmuuttajien hoitoon hakeutumiseen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten perheen varattomuus, köyhyys, työttömyys, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä länsimaista terveys- ja sairauskäsityksistä poikkeavat kulttuuriset terveystavat ja uskomukset. Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään erityispiirteitä mahanmuuttajataustaisen väestön terveydessä ja saat keinoja sen tukemiseen. Kurssi on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja täydentämään monikulttuurista osaamistaan pakolaistaustaisista maahanmuuttajista ja heidän terveytensä edistämisen keinoista. Kurssi on toteutettu Lapin AMK:n psykiatrisen sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä.

Johdanto

 • Opintojakson sisällöstä

  00:43

 • Pakolaisuus ja maahanmuuttajat

  05:55

 • Testaa tietosi - pakolaisuus ja maahanmuuttajat

 • Vastaukset - pakolaisuus ja maahanmuuttajat

  01:57

 • Terveyspalvelut Suomessa

 • Terveyden linjaukset, palvelut ja hoitoon hakeutuminen

  06:02

 • Esimerkkitapaus - Syrjäseudulla asuvalla palvelut ovat lähes saavuttamattomissa

  02:19

 • Kielelliset oikeudet, tulkki- ja digipalvelut

  06:34

 • Esimerkkitapaus - Ambulanssilla erikoissairaanhoitoon

  01:39

 • Transkulttuurinen ja transnationaalinen hoitotyö Suomessa

 • Henkilökunnan monikulttuurinen osaaminen

  02:34

 • Transnationaalisuus hoitotyössä

  06:08

 • Terveys ja sen erityispiirteet

 • Johdanto

  01:22

 • Terveyden edistäminen

  02:09

 • Terveys ja sen erityispiirteet ulkomaalaistaustaisilla

  09:05

 • Esimerkkitapaus - Lääkehoidossa on suuria eroja maiden välillä

  01:28

 • Esimerkkitapaus - Kulttuuritausta voi vaikuttaa moneen asiaan

  00:58

 • Esimerkkitapaus - Aika voi olla vaikea määrittää

  01:16

 • Kansantaudit ja maahanmuuttajien terveys

 • Johdanto

  01:22

 • Kohonnut verenpaine ja kolesteroli

  05:06

 • Esimerkkitapaus - Närästys vai sydänoire

  01:32

 • Ylipaino ja lihavuus

  02:16

 • Esimerkkitapaus - Lapselle aamupalaksi Digestive-keksejä ja mehua

  01:08

 • Diabetes

  02:17

 • Mielenterveys

  06:26

 • Esimerkkitapaus - Syrjäseudulla asuminen voi olla pelottavaa

  01:35

 • Elintavat

  06:48

 • Esimerkkitapaus - Naiset vapautuvat omassa ryhmässä, kolmannen sektorin merkitys

  02:25

 • Esimerkkitapaus - Kuinka lapsi puetaan talvella ulos?

  01:54

 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys

  03:13

 • Naisten sukuelinten silpominen ja miesten ympärileikkaus

  03:03

 • Kertaus - Kuinka tukea maahanmuuttajataustaisten terveyttä

 • Kuinka tukea pakolaistaustaisten maahanmuuttajien terveyttä?

  07:33

 • Itseopiskelutesti

 • Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien terveyden tukeminen perusterveydenhuollossa -itseopiskelutesti

 • Kurssin kirjoittajat

  Pia Mäkelä

  Pia Mäkelä

  Psykiatrinen sairaanhoitaja -opiskelija