Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - perusteet

Kesto: 1 tunti 40 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 6 tuntia 30 minuuttia

Tällä kurssilla opit perustietoa mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoidosta. Ennen kurssia sinulla tulisi olla suoritettuna joko Lääkehoito- tai Suppea lääkehoito -kurssi. Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille, jotka kohtaavat työssään mielenterveyden häiriöitä sairastavia asiakkaita tai potilaita esimerkiksi kuntoutus- ja asumisyksiköissä, vuodeosastoilla, hoitokodeissa tai kotihoidossa. Kurssin suoritettuasi ymmärrät yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihderiippuvuuksien hoidossa käytettävän lääkehoidon roolin osana kokonaishoitoa ja lääkehoidon vaikutusten ominaispiirteet, tunnistat lääkkeiden toivotut vaikutukset ja mahdolliset haittavaikutukset, osaat ohjata asiakasta psyykenlääkkeiden käytössä osana kokonaishoitoa sekä tunnistat erityispiirteitä eri ikäisten psyykenlääkehoidossa.

Tällä kurssilla opit perustietoa mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoidosta. Ennen kurssia sinulla tulisi olla suoritettuna joko Lääkehoito- tai Suppea lääkehoito -kurssi. Kurssi soveltuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille, jotka kohtaavat työssään mielenterveyden häiriöitä sairastavia asiakkaita tai potilaita esimerkiksi kuntoutus- ja asumisyksiköissä, vuodeosastoilla, hoitokodeissa tai kotihoidossa. Kurssin suoritettuasi ymmärrät yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihderiippuvuuksien hoidossa käytettävän lääkehoidon roolin osana kokonaishoitoa ja lääkehoidon vaikutusten ominaispiirteet, tunnistat lääkkeiden toivotut vaikutukset ja mahdolliset haittavaikutukset, osaat ohjata asiakasta psyykenlääkkeiden käytössä osana kokonaishoitoa sekä tunnistat erityispiirteitä eri ikäisten psyykenlääkehoidossa.

Mielenterveyshäiriöiden lääkehoito

 • Masennuksen lääkehoito

  05:54

 • Serotoniinioireyhtymä

  02:05

 • Masennuslääkkeitä käyttävän hoidonohjaus

  05:58

 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito ja lääkehoidon ohjaus

  08:03

 • Psykoottiset sairaudet

  06:46

 • Perinteiset antipsykootit

  06:21

 • Uuden polven antipsykootit

  06:43

 • Ahdistuneisuushäiriöt

  01:53

 • Unihäiriöt

  03:51

 • Ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lääkehoito - bentsodiatsepiinit ja Z-lääkkeet

  06:11

 • Muut ahdistusta helpottavat lääkkeet

  01:11

 • Mielenterveyshäiriöiden lääkehoito -itseopiskelutesti

 • Päihderiippuvuuksien lääkehoito

 • Alkoholiriippuvuus ja sen hoito

  11:44

 • Alkoholimyrkytykset ja niiden hoito

  05:42

 • Sekakäyttö ja sen hoito

  02:43

 • Huumeriippuvuus

  02:24

 • Opioidiriippuvuus ja sen hoito

  08:07

 • Kannabisriippuvuus ja sen hoito

  01:09

 • Stimulanttiriippuvuus ja sen hoito

  03:38

 • Hallusinogeeniriippuvuus ja sen hoito

  01:00

 • Päihderiippuvuuksien lääkehoito -itseopiskelutesti

 • Eri ikäisten psyykenlääkehoito

 • Lasten ja nuorten psyykenlääkehoito

  03:14

 • Ikääntyneiden psyykenlääkehoito

  05:59

 • Kurssin kirjoittajat

  Samuel Kohtala

  Samuel Kohtala

  Proviisori, Pharmacist

  Johanna Honkela

  Johanna Honkela

  Farmaseutti, Pharmacist

  Virpi Puska

  Virpi Puska

  LK, B.M.

  Jenni Isotalo

  Jenni Isotalo

  Proviisori, Pharmacist

  Milla Kuusisto

  Milla Kuusisto

  LL, M.D.

  Idris Tseloev

  Idris Tseloev

  Farmaseutti, Pharmacist

  Selina Virtanen

  Selina Virtanen

  Farmaseutti, Pharmacist

  Mari Kuismin

  Mari Kuismin

  LK, B.M.

  Mia Rinta-Jaskari

  Mia Rinta-Jaskari

  LK, B.M.

  Marko Rosenholm

  Marko Rosenholm

  Proviisori, Pharmacist

  Anniina Palm

  Anniina Palm

  LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri

  Sara Martikka

  Sara Martikka

  Sairaanhoitajaopiskelija

  Sini Vainio

  Sini Vainio

  Sairaanhoitajaopiskelija