Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - syventävä

Kesto: 3 tuntia 8 minuuttia

Tämä on mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoidon syventävä kurssi. Ennen kurssia sinulla tulisi olla suoritettuna Lääkehoito-kurssi sekä Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - perusteet -kurssi. Tällä kurssilla mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoitoa käsitellään syvällisemmin kuin perusteet-kurssilla. Kurssi on suunnattu vaativaa psykiatrista lääkehoitoa toteuttaville hoitohenkilöille. Kurssilla opit yleisimpien psykiatristen sairauksien lääkehoitoa, lääkkeiden haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon ohjausta. Lisäksi käydään läpi psyykenlääkehoidon erityispiirteet eri ikäryhmien tai muuten erityishuomiota vaativien potilasryhmien osalta. Kurssiin kuuluu sekä teoria- että laskutentti, ja ne molemmat tulee suorittaa kurssisuorituksen saamiseksi.

Tämä on mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoidon syventävä kurssi. Ennen kurssia sinulla tulisi olla suoritettuna Lääkehoito-kurssi sekä Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito - perusteet -kurssi. Tällä kurssilla mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoitoa käsitellään syvällisemmin kuin perusteet-kurssilla. Kurssi on suunnattu vaativaa psykiatrista lääkehoitoa toteuttaville hoitohenkilöille. Kurssilla opit yleisimpien psykiatristen sairauksien lääkehoitoa, lääkkeiden haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon ohjausta. Lisäksi käydään läpi psyykenlääkehoidon erityispiirteet eri ikäryhmien tai muuten erityishuomiota vaativien potilasryhmien osalta. Kurssiin kuuluu sekä teoria- että laskutentti, ja ne molemmat tulee suorittaa kurssisuorituksen saamiseksi.

Masennustilojen lääkehoito

 • Masennus - johdanto

  04:49

 • Masennuksen lääkehoidon tavoitteet

  02:16

 • Masennuksen lääkehoito - akuuttihoito

  04:16

 • Masennuksen lääkehoito - jatkohoito

  00:52

 • Masennuksen lääkehoito - ylläpitohoito

  01:34

 • Masennustilojen hoidon erityispiirteet

  01:14

 • Serotoniinioireyhtymä

  01:48

 • Masennustilojen lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö - johdanto

  01:39

 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön muodot

  01:18

 • Manian lääkehoito

  02:56

 • Hypomanian lääkehoito

  00:33

 • Masennusvaiheen lääkehoito

  00:38

 • Masennusvaiheen hoito tyypin 1 häiriöissä

  02:13

 • Masennusvaiheen hoito tyypin 2 häiriössä

  00:39

 • Sekamuotoisen jakson lääkehoito

  00:40

 • Tiheäjaksoisuuden lääkehoito

  00:29

 • Ylläpitohoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

  02:37

 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoidon erityispiirteet

  03:37

 • Litiumhoito

  03:43

 • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Psykoosien lääkehoito

 • Psykoosien lääkehoito - johdanto

  03:16

 • Skitsofreeninen psykoosi

  02:01

 • Psykoosilääkitys

  01:37

 • Psykoosin akuuttivaiheen lääkehoito

  03:51

 • Pitkäaikainen psykoosilääkehoito

  01:15

 • Skitsofreniaa sairastavan hoitoon sitoutuminen [potilastapaus]

  02:22

 • Psykoosien injektiolääkitys

  03:14

 • Psykoosilääkityksen lopettaminen

  00:40

 • Psykoosien lääkehoidon erityispiirteet

  02:58

 • Neuroleptioireyhtymä

  01:34

 • Klotsapiini

  02:29

 • Psykoosien lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito

 • Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoito - johdanto

  03:17

 • Paniikkihäiriön ja julkisten paikkojen pelon lääkehoito

  04:34

 • Sosiaalisten tilanteiden pelon lääkehoito

  02:50

 • Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön lääkehoito

  03:57

 • Määräkohteisen pelon (fobian) lääkehoito

  01:37

 • Pakko-oireisen häiriön lääkehoito

  02:27

 • Traumaperäisen stressihäiriön lääkehoito

  02:41

 • Ahdistuneisuushäiriöiden lääkehoidon erityispiirteitä

  05:04

 • Unettomuuden lääkehoito

 • Unihäiriöt

  03:20

 • Unettomuuden lääkehoito

  04:38

 • Ahdistuneisuushäiriöiden ja unettomuuden lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Syömishäiriöiden lääkehoito

 • Syömishäiriöt

  01:32

 • Laihuushäiriön lääkehoito

  03:45

 • Ahmimishäiriöiden lääkehoito

  02:23

 • Epävakaan persoonallisuushäiriön lääkehoito

 • Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito

  04:15

 • Syömishäiriöiden ja epävakaan persoonallisuushäiriön lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Päihderiippuvuuksien lääkehoito

 • Alkoholiriippuvuus ja sen hoito

  10:11

 • Alkoholimyrkytykset ja niiden hoito

  04:44

 • Sekakäyttö ja sen hoito

  02:09

 • Huumeriippuvuus

  02:08

 • Opioidiriippuvuus ja sen hoito

  06:43

 • Opioidikorvaushoidon lääkkeellinen toteutus

  02:40

 • Kannabisriippuvuus ja sen hoito

  01:27

 • Stimulanttiriippuvuus ja sen hoito

  05:58

 • Hallusinogeeniriippuvuus ja sen hoito

  00:50

 • Muuntohuumeet

  01:47

 • Päihderiippuvuuksien lääkehoito - itseopiskelutesti

 • Erilaiset potilasryhmät

 • Tahdosta riippumaton hoito

  03:02

 • Apteekkisopimus

  02:41

 • Lasten psyykenlääkehoito

  03:02

 • Nuorten psyykenlääkehoito

  02:23

 • Ikääntyneiden psyykenlääkehoito

  05:09

 • Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito raskauden aikana

  04:05

 • Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito imetyksen aikana

  03:47

 • Aivojen sähköhoito

  04:53

 • Erilaiset potilasryhmät - itseopiskelutesti

 • Lääkelaskenta

 • Lääkelaskenta yhtälöllä T / (A x P)

  04:51

 • Tabletit ja kapselit

 • Pitoisuudet

  05:57

 • Oraalinesteet

 • Injektiot

 • Kurssin kirjoittajat

  Milla Kuusisto

  Milla Kuusisto

  LL

  Johanna Honkela

  Johanna Honkela

  Farmaseutti, Asiakaspalvelumestari (MyAT)

  Virpi Puska

  Virpi Puska

  LK

  Mari Kuismin

  Mari Kuismin

  LK

  Jenni Isotalo

  Jenni Isotalo

  Sairaalafarmaseutti

  Iida Saariaho

  Iida Saariaho

  LK

  Samuel Kohtala

  Samuel Kohtala

  proviisori

  Mia Rinta-Jaskari

  Mia Rinta-Jaskari

  LK

  Anna Kärki

  Anna Kärki

  LK

  Sara Martikka

  Sara Martikka

  SH-opiskelija

  Sini Vainio

  Sini Vainio

  SH-opiskelija

  Anniina Palm

  Anniina Palm

  LL, geriatriaan erikoistuva lääkäri