Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö UUSI

Kesto: 4 tuntia 1 minuuttia

Tunnetko terveydenhuollon lainsäädäntöä? Tiedätkö, mitkä lait ja säädökset vaikuttavat omaan työnkuvaasi? Onko lakiteksti mielestäsi vaikeaselkoista ja raskasta opiskella? Skholen materiaali tiivistää olennaisen lainsäädännön ymmärrettävään muotoon. Kurssi sisältää olennaisimmat osat terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja niiden henkilöstöä ohjaavasta lainsäädännöstä. Kurssi kattaa myös lakien säätämisen perusperiaatteet ja perustuslain. Kurssi soveltuu jo terveydenhuollon parissa työskenteleville täydentämään olemassa olevaa tietoutta lainsäädännön vaatimuksista. Hoitoalan opiskelijoille kurssi tarjoaa perustietoutta aiheesta ja esittelee keskeisimmät tulevaan ammattiin liittyvät lait ja asetukset.

Tunnetko terveydenhuollon lainsäädäntöä? Tiedätkö, mitkä lait ja säädökset vaikuttavat omaan työnkuvaasi? Onko lakiteksti mielestäsi vaikeaselkoista ja raskasta opiskella? Skholen materiaali tiivistää olennaisen lainsäädännön ymmärrettävään muotoon. Kurssi sisältää olennaisimmat osat terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa ja niiden henkilöstöä ohjaavasta lainsäädännöstä. Kurssi kattaa myös lakien säätämisen perusperiaatteet ja perustuslain. Kurssi soveltuu jo terveydenhuollon parissa työskenteleville täydentämään olemassa olevaa tietoutta lainsäädännön vaatimuksista. Hoitoalan opiskelijoille kurssi tarjoaa perustietoutta aiheesta ja esittelee keskeisimmät tulevaan ammattiin liittyvät lait ja asetukset.

Johdanto

 • Johdanto lainsäädäntöön

  16:20

 • Perustuslaki

  17:31

 • Sote-uudistuksen keskeiset lait

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset lait

  06:52

 • Palveluiden järjestämistä koskeva lainsäädäntö

 • Terveydenhuoltolaki

  24:14

 • Kansanterveyslaki

  05:20

 • Sosiaalihuoltolaki

  17:51

 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta

  16:44

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

  06:26

 • Liikuntalaki

  10:42

 • Ammattihenkilölait

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

  16:05

 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

  07:28

 • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

  16:20

 • Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä

  03:51

 • Potilaan ja asiakkaan asema

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

  15:14

 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

  09:49

 • Potilasasiakirjat

 • Asetus potilasasiakirjoista

  22:49

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

  12:23

 • Lääkelainsäädäntö

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä

  15:06

 • Itseopiskelutesti

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö -itseopiskelutesti UUSI

 • Kurssin kirjoittajat

  Micke Hack

  Micke Hack

  Juristi

  Mikko Hakkarainen

  Mikko Hakkarainen

  Juristi

  Johanna Honkela

  Johanna Honkela

  Farmaseutti, Asiakaspalvelumestari (MyAT)

  Vesa Kyyrönen

  Vesa Kyyrönen

  Juristi