Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen

Medioiden kestot: 47 minuuttia

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssin tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia tunnistaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tarkoituksena on lisäksi tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä potilasturvallisuutta ja yhtenäistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisperustaa ja toimipaikkakäytänteitä ajantasaisten suositusten mukaisiksi. Luentovideot lisätään pian!

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssin tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia tunnistaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tarkoituksena on lisäksi tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä potilasturvallisuutta ja yhtenäistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisperustaa ja toimipaikkakäytänteitä ajantasaisten suositusten mukaisiksi. Luentovideot lisätään pian!

Kurssin kirjoittajat

Minna Salakari

Sairaanhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan opettaja