Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen

Kesto: 47 minuuttia

Suositeltu opiskeluaika: 3 tuntia

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssin tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia tunnistaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tarkoituksena on lisäksi tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä potilasturvallisuutta ja yhtenäistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisperustaa ja toimipaikkakäytänteitä ajantasaisten suositusten mukaisiksi.

Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen -kurssin tarkoituksena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja valmiuksia tunnistaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat. Tarkoituksena on lisäksi tukea sairaanhoitajien itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä potilasturvallisuutta ja yhtenäistää terveydenhuollon ammattilaisten osaamisperustaa ja toimipaikkakäytänteitä ajantasaisten suositusten mukaisiksi.

Itseopiskelutesti

  • Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen - Itseopiskelutesti

  • Kurssin kirjoittajat

    Minna Salakari

    Minna Salakari

    FT, Sosiaali- ja terveysalan opettaja